Yayınlanmış Dergilerimiz

İnkişaf Dergisi 1.SAYI İnkişaf Dergisi 2.SAYI İnkişaf Dergisi 3.SAYI İnkişaf Dergisi 4.SAYI İnkişaf Dergisi 5.SAYI İnkişaf Dergisi 6.SAYI İnkişaf Dergisi 7.SAYI İnkişaf Dergisi 8.SAYI İnkişaf Dergisi 9.SAYI İnkişaf Dergisi 10.SAYI


HÂL MUHASEBESİ

Bu yazının orjinali, İnkişaf Dergisi SAYI 10 'içerisinde.

Selim SEYHAN41

Değer yargılarının birbirine karıştığı günümüzde müslümanların şiddetle model şahsiyetlere ihtiyacı vardır. Bu yüzden İnkişaf Ebu Zer (radiyallahu anh) ile başlıyor.
Diğer yandan sahih bilgiyi, sakîm olandan ayırt edebilmek için İslam âlimleri tarafından icat edilip geliştirilen bir nevi menkulâtın muhafızı olan, Allah Resulü (sallalahu aleyhi ve selllem) özelinde düşünüldüğünde ise, o muazzam hayatın her anına ait fotoğraf karelerinin elden ele, dilden dile günümüze intikalini temin eden “isnad”ın İslam medeniyetindeki yerini ve önemini Erdal ERKAN’ın kaleminden okuyacaksınız.
Ne hazindir ki ölülerin arkasından konuşmayı yasaklayan bir dinin mensupları günümüzde Sevgililer isnad-40Sevgilisi’nin dünyaya gelmesine vesile olan Ebeveyn-i Resul hakkında haddi aşan ifadeler sarf etmektedirler.
Ebeveyn’in konumunu tartışmaya açarak, ümmetine karşı Rauf ve Rahim olan Resul’e eza edenlere gereken cevabı vermek şüphesiz ki İnkişaf’ımızın en önemli varlık sebebidir. İhsan ŞENOCAK hocamız meseleyi her yönüyle tahlil ederek kafalarda oluşturulan istifhamlara mukni cevaplar veriyor.
İslam’ın aşka, heyecana dair neyi varsa bir çoğuna “şirk” ve “bid’a” diyerek karşı çıkan çağdaş selefiliğin Kutlu Doğum (mevlid) itirazlarının İslami temelden yoksun olduğunu delillerle ortaya koyan “Çağdaş Selefilik ve Kutlu Doğum” başlıklı yazı bu hususta neyin, nasıl anlaşılması gerektiğini belirtmesi açısından ayrıca önem arz etmektedir.
Ahmet ULUCAN’ın kaleminden, sefil sosyalizmle vahşi kapitalizm arasında tercihte bulunmaya mahkum edilen günümüz dünyasına dâreyn saadeti getirmeyi vadeden ve uygulamada olduğu dönemlerde de bunu bizzat gerçekleştiren İslam İktisat Doktrini üzerine mülahazaları okuyacaksınız.
Telif ve tahkik ettiği eserlerle yeni neslin güçlü bir zihin ve sahih bir akide üzerine yetişmesine katkı sağlayan, modern zamanda İslami ilimler hafızı olarak medeniyete muhafızlık yapan “Râviyetu’l-Asr: Muhammed Zahid Kevserî”nin ilim dünyasındaki yeri Yahya ARSLAN ve Merhum Muhammed EBÛ ZEHRE’nin Üstad hakkındaki yazılarıyla daha iyi anlaşılacaktır.
Hayatları boyunca her türlü sıkıntıyı göze alarak define peşinde koşanlar vardır. Ne açlık, ne susuzluk, ne eşkıya, ne de vahşi hayvan korkusu alıkor onları yollarından. Sonunda ulaştıkları servet ise çekilen bütün meşakkatleri unutturur onlara. Rıhle insanlık için en önemli hazine olan ilim için yapılan yolculuğun adıdır. İhya edilmeyi bekleyen, eslafımızın sünnetidir. Bizi biz yapan medeniyetimizin can damarlarından biridir. İhsan ŞENOCAK hocamızla Suriye ve Ürdün’e bir yolculuğa çıkacak, aynı peygamberin ümmeti olmakla iftihar ettiğimiz sahabe ve sonraki dönemlerden büyük âlimlerle tanışacaksınız
Peygamber varisleri ahirete irtihallerinden sonra da insanları aydınlatmaya devam eden dünyamızın sönmeyen kandilleridir. Abdulhamid BUHARALI’nın kaleme aldığı “Reisü’l-Kurrâ Mehmed Rüştü Aşıkkutlu” başlıklı yazı diğergam insanların nasıl eserleriyle ölümsüzleştiklerini anlatmaktadır.
Ayrıca Fetvahane’de İslam karşıtlarının en fazla istismar ettikleri konuların başında gelen ücret karşılığı Kur’an-ı Kerîm okuma ve okutma meselesi icitimai ve fıkhi boyutlarıyla ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: ,


Copyright © 2009 INKISAF.NET - Visal TASARIM