İnkisaf.org 08.07.2009 tarihinde yayin hayatına başlamıştır. İçeriğinde Muhterem İhsan ŞENOCAK Hocamızın Sesli ve Görsel olarak yapmış oldukları Vaaz, Sohbet ve Konuşmaları yer alacaktır. Tüm video ve sesli görüntüleri İNKİSAF.ORG’ da bulabilirsiniz.

Yayımlanmış Dergilerimiz

İnkişaf Dergisi 1.SAYI İnkişaf Dergisi 2.SAYI İnkişaf Dergisi 3.SAYI İnkişaf Dergisi 4.SAYI İnkişaf Dergisi 5.SAYI İnkişaf Dergisi 6.SAYI İnkişaf Dergisi 7.SAYI İnkişaf Dergisi 8.SAYI İnkişaf Dergisi 9.SAYI İnkişaf Dergisi 10.SAYI

Mukaddime (2)

İnkişaf Dergisi Sayı 02

Yahya ARSLAN

Ayrık otlarının zemini kapladığı, hakikat nüvelerinin steplerde kaybolduğu bir zamanda inkişaf birkaç damlalık mütevazı yağmur gibi değdi toprağa. Ummadık diyarlarda dahi yer çalkalandı. Sanki top yekûn bir inkılap zamanıydı. (Devamı…)


Ebubekir SİFİL

Modern zamanların modası hiç geçmeyen temel tartışma konularından birisi taklid meselesi. Kimilerinin, “bilgi çağı”na yakıştıramadığı için -kıvırcık saçlarını düzleştirmek uğruna kendisine en olmaz işkenceleri reva gören zenciler misali (Devamı…)


İhsan ŞENOCAK

Cemiyet halinde yaşamak hayatın devamı için bir zorunluluktur. Çünkü “İnsan, yaratılışı gereği medenidir.”1
İnsanlar, yaşamlarında sayısız olaylarla (Devamı…)


Halit İSTANBULLU

Nihai sınırını aşan her şey zıddına inkılap eder. Hayatın bütün şubelerinde bu böyledir. Bir hastayı tedavi etmek için belirlenen ilaç eğer hastaya aşırı dozda verilirse niyette tedavi, hakikatte ise hastalık üretilir. (Devamı…)


İhsan ŞENOCAK

Müslümanlar farklı kültürlerle olan ilk karşılaşmalarında -müktesabatı geniş alimler vasıtasıyla- farklılaşmadan var olmayı başardılar. Başka milletlerin medeni birikimlerini özposa ayırımına tabi tuttular. İlmen ve siyaseten güçlü olmaları yüreklerine güven aşıladı. (Devamı…)


Niçin Aynı Ayetten
Farklı Hükümler Çıkar?

Selefi: Bir önceki fasılda mezhepler arasında muazzam bir birlikteliğin mevcudiyetinden bahsettiniz. Bütün mezheplerin Kur’an ve Sünnetten neşet ettiğini söylediniz. Peki şu (Devamı…)


Mehmet Şevket EYGİ

Çağımızın büyük tarih felsefecisi Arnold Jr. Toynbee’nin, “Eflâtun’un ideal Cumhuriyetine, uygulamada (realitede) en fazla yaklaşabilmiş sistem Osmanlı Devletidir.” (Tarih üzerine bir etüd, Ispartalılar bölümü) hükmünü verdiği (Devamı…)


Ahmet AÇIKGÖZ

Mevlana, aklın egemen olduğu bir devirde ruh adına konuştu. Konuşmalarını kayda geçti, Mesnevi’yi yazdı. Ali Haydar Efendi ise küfrün ve cehaletin hakim olduğu bir zamanda, hem irfan hem ilim (Devamı…)


Ellerimizi tutan cin

İnkişaf Dergisi Sayı 02

Necip Fazıl KISAKÜREK

Bilindiği gibi (cin), Kur’an’da belirtilen üç bilinçli varlıktan (melek, cin, insan) biri olmakla beraber, aynı zamanda görünmeyen varlıklara şamil bir isim. Bu manada görünen varlıkların (ins’in) zıddı olarak kullanılır. Üstad bu yazıda (Devamı…)


Necip Fazıl KISAKÜREK

Üstad Necip Fazıl’ın bu yazıda kaleme aldığı isim, “Veliler Velisi İmam-ı Rabbani” hazretleri… “İkinci Binin Yenileyicisi ,” yani ” Müceddidi Elfi Sani” diye vasıflandırılan yüce şahsiyet… Nakşi yolunun büyüklerinden…İslama sokulmaya çalışılan bid’atleri reddeden, (Devamı…)


Sonraki Sayfa »

Copyright © 2024 INKISAF.NET - Visal TASARIM