İnkişaf
İlmî dergicilikte yeni bir soluk

İnkişaf

Künye

İNKİŞAF
Üç aylık ilim ve fikir dergisi

Genel Yayın Yönetmeni:
İhsan ŞENOCAK

Sorumlu Yazıişleri Müdürü:
Erdal ULU

Yayın Kurulu:
İhsan ŞENOCAK, Ebubekir SİFİL, Recep YILDIZ, Şenol TURAN, Halit İSTANBULLU, Sebahattin ŞENTÜRK, Yunus ÖZDAMAR, Adem TUNCER

Adres:
Pazar Mh. Park Sk. No:117 19 Mayıs/SAMSUN
Tel: 0362 438 81 83 - 0362 438 17 45

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.