Yayımlanmış Dergilerimiz

İnkişaf Dergisi 1.SAYI İnkişaf Dergisi 2.SAYI İnkişaf Dergisi 3.SAYI İnkişaf Dergisi 4.SAYI İnkişaf Dergisi 5.SAYI İnkişaf Dergisi 6.SAYI İnkişaf Dergisi 7.SAYI İnkişaf Dergisi 8.SAYI İnkişaf Dergisi 9.SAYI İnkişaf Dergisi 10.SAYI

Müferrih b. Süleyman el-Kavsi (Türkçesi: Tevfik İŞCAN)

Efendim Mustafa Sabri Efendiyle olan ilişkinizden bahseder misiniz?

Altı seneden daha fazla kendisiyle beraber oldum. Bu süre zarfında hizmetinde bulunuyor, meclislerine katılıyor, (Devamı…)


Ahmet AÇIKGÖZ

Cübbe, takke, sarık bütün bunlar irticaya işaret ediyor, maziye dönmeye çağırıyordu. Surette değişim gerekliydi. Mahalle muhtarından, Cumhuriyet Halk Fırkası çaycısına, köydeki Ahmet Efendi’den, belediye meclisi azasına kadar herkes şapkalı olmalıydı. (Devamı…)


Necip Fazıl KISAKÜREK

DOĞUNUN KENDİSİNE BAKIŞI

İslam’ın, kıt’a ifadesiyle kendisini görüşü kainat görüşüne eş, kıt’a, ırk veya kavim çerçeveleri hasisliğinin üstünde, bütün insanlığı bire irca edici ana kıymet olarak tek gaye etrafında halkalananlara (Devamı…)


Asırlık bir çınar

İnkişaf Dergisi Sayı 03

Ahmet TAŞ

“Bana yanmak düşüyor, yangın görsem resimde;
Yaşıyorum zamanın koptuğu bir kesimde.”

Her ne zaman, Necip Fazıl hakkında bir yazı yazmak istesem, körlerle fil (Devamı…)


Mustafa AVŞAR

Türk fikir dünyasının eşsiz mütefekkiri: Cemil Meriç. Gözlerini Paris’te artık açamamacasına kaybedip, Konya’da dünyamıza da açan dev bir şuur…
Bütün ihtişamına rağmen, Üstad’ı hâla “araf”ta görenler var! Evet, belli bir dönem “araf”tadır Üstad. (Devamı…)


M.Salih YÜCESAN

Kendi semasından tek yıldız-

“Kurân-ı Kerim’de suç unsuru arayacak kadar tefekküre düşman” olanların yaşadığı, esip savurduğu uçsuz-bucaksız belhum edal ahırında; daha güzel bir dünya yaratmak için, ömür tüketen insanları unutmamak, (Devamı…)


Târık Ziyâ

Takdîm edeceğimiz kitab, bir kısmı evvelden muhtelif zaman ve zeminlerde neşredilmiş, bir kısmı da ilk kez neşredilen te’lîf ve tercüme makâlelerden müteşekkil bir derlemedir. Makâlelerin tümü mâhiyet i’tibâriyle (Devamı…)


Hamurkâra doğru

İnkişaf Dergisi Sayı 03

Ahmet TAŞ

Doğumunun 100. yılında
Üstad’ın aziz hatırasına…

HAMURKÂR’A DOĞRU

Bir ışık yüreği karanlıklara,
Gökte yalnız yanan bir yıldız gibi… (Devamı…)


« Önceki Sayfa

Copyright © 2024 INKISAF.NET - Visal TASARIM